برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
قلم‌های پرفروش
قلم میرزا | امیر مهدی مصلحی | ٧٠,٠٠٠ تومان   ٥٦,٠٠٠ تومان  ١  سبک
میرزا


قلم شکسته ۹۶ | نرم افزاری مریم | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
شکسته ۹۶


قلم سوفی | آیدین وفاداری | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
سوفی


قلم لیلا | رضا بختیاری فرد | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ٣  سبک
لیلا


قلم حناچی | نرم افزاری مریم | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
حناچی


قلم فرزاد | فرزاد حسن زاده | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
فرزاد


قلم توده | علیرضا عسکری‌فر |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
توده


قلم سینما | علی پزشک | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
سینما


قلم پیرآموز | هما دلورای | ٣٠,٠٠٠ تومان   ٢٤,٠٠٠ تومان  ٦  سبک
پیرآموز


قلم معلی | نرم افزاری مریم | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
معلی