• برای مشاهده‌ی لینک دانلود، لطفا شماره سریال و کد تصویری را وارد کنید و دکمه بررسی را بزنید.
• پس از دانلود لطفا آن را اجرا کنید تا برنامه جدید نصب شود.
• برای دریافت نسخه‌ی مک برنامه‌ی قلم برتر لطفا از سافاری استفاده کنید و سپس  با کلیک راست روی فایل و انتخاب گزینه‌ی Open، آن را نصب کنید.
توجه: فایل ارائه شده کامل است و نیاز به نصب نسخه قدیم نیست.

محصولنسخهتاریخ
• قلم‌برتر‌ Win3.5.32۲۹؍۶؍۹۸
• قلم‌برتر Mac3.5.40۱۳؍۶؍۹۸
• فارسی نویس 4.7۷؍۱۱؍۹۶
• فارسی نویس قدیمی4.4.3۱۳؍۹؍۹۱
• میرعماد2.6.5۱؍۶؍۹۵
• میرعماد قدیمی2.5.5۶؍۹؍۹۱