بخش پشتیبانی آنلاین در تعطیلات نوروز فعال و در خدمت کاربران عزیز است.

• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم نسخ قرآنی ۹۳ - ٢ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره: ٦٠,٠٠٠ تومان   ٤٨,٠٠٠ تومان
wm_Naskh Qurani 93


قلم نبی قرآنی - ١ سبک|حسین زاهدی|یک کاربره: ٦٠,٠٠٠ تومان   ٤٨,٠٠٠ تومان
wm_Nabi Qurani


قلم نسخ عزیز - ١ سبک|عزیز مصطفی|یک کاربره: ٦٠,٠٠٠ تومان   ٤٨,٠٠٠ تومان
wm_Naskh Aziz


قلم نسخ قرآنی بلد - ١ سبک|نرم افزاری مریم|یک کاربره: ٦٠,٠٠٠ تومان   ٤٨,٠٠٠ تومان
wm_Naskh Qurani Bold