• با خرید هر یک از قلم‌ها، شماره سریال نرم‌افزار «قـلـم‌بـرتـر» را دریافت خواهید کرد. (قلم‌بـرتـر هیچ قلم پیش فرضی ندارد)
• در خریدهای بعدی، از همان شماره سریال استفاده کنید تا قلم‌های شما در یک مجموعه قرار بگیرد.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۵درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد قلم جلوگیری می‌کند. (حتی در هنگام خرید بستۀ قلم)
• این قلم‌ها برای وب و موبایل قابل استفاده نیستند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو

قلم دبیر | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
wm_Dabir
 


قلم حناچی | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Hanachi
 


قلم اختیار | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
wm_Ekhtiar
 


قلم لیلا | رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Leila
 


قلم آرامش | امید امامیان | یک کاربره:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
w_Aramesh
 


قلم ری | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
w_Ray
 


قلم دبستان | امید امامیان - رضا بختیاری فرد | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Dabestan Pro
 


قلم میرزا | امیر مهدی مصلحی | یک کاربره:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
wm_Mirza
 


قلم بهمن | علی و احسان جعفر پیشه | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
w_Bahman
 


قلم نسخ قرآنی ۹۳ | نرم افزاری مریم | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Naskh Qurani 93
 


قلم نبی قرآنی | حسین زاهدی | یک کاربره:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
wm_Nabi Qurani
 
 تماس با پشتیبانی

logo-samandehi