شجریان
• برای خرید و استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
• برای حفظ حقوق طراحان و کاربرانی که برای قلم‌ها هزینه کرده‌اند، قلم‌ها کدگذاری شد‌‌ه‌اند و فایل ttf آنها به تنهایی قابل استفاده نیست.
محصولات - جستجو
قلم ارشد - ١ سبک|حامد حکیمی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Arshad


قلم نرگس خاتون - ١ سبک|علی اصغر بازگیر|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Narges Khatoon


قلم بهمن - ١ سبک|علی و احسان جعفر پیشه|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Bahman


قلم سوفی - ١ سبک|آیدین وفاداری|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Soofee


قلم ممتد - ١ سبک|زینب ایزدیار|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Momtad Bold


قلم مشتی - ٣ سبک|میلاد داداش زاده|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Mashti


قلم کیو - ١ سبک|حسن تیربازاری|یک کاربره:   ٣٦,٠٠٠ تومان
w_Kio


قلم سینما - ١ سبک|علی پزشک|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Cinema


قلم خاص - ١ سبک|حسین زاهدی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Khass Extra Bold


قلم پیرآموز - ٦ سبک|هما دلورای|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Piramooz


قلم اوژن - ٧ سبک|ابراهیم حقیقی|یک کاربره:   ٥٠,٠٠٠ تومان
w_Ojan


قلم آذر - ٢ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Azar


قلم سپند اوتلاین - ٣ سبک|مصطفی اوجی|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Sepand Outline


قلم چهر ۲ - ١ سبک|اسدالله چهره پرداز|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Chehr 2


قلم چهر ۳ - ١ سبک|اسدالله چهره پرداز|یک کاربره:   ٨٠,٠٠٠ تومان
w_Chehr 3


قلم خرداد - ١ سبک|-|یک کاربره:   ٦٠,٠٠٠ تومان
w_Khordad