32%
لطفا شماره سریال قلم برتر را وارد کنید / Please enter QalamBartar serial number

کد فعالسازی به ایمیل و موبایل شما ارسال شد (اسپم را هم چک کنید) / Please enter emailed activation code (Check also spam)

جایگزین / Alternative

تغییر رنگ / Coloring

جابجایی / Moving

بزرگ نمایی / Zooming

کامپیوتر:
جابجایی حروف: روی حرف کلید چپ را نگه دارید و جابجا کنید.
جابجایی صفحه: روی صفحه کلید چپ را نگه دارید و جابجا کنید.
تغییر شکل و کشیدگی حروف: روی حرف دبل کلیک کیند.
تغییر بزرگنمایی: از کلید چرخشی موس استفاده کنید.
با کلید shift فقط جابجایی افقی انجام می‌شود.
با کلید Ctrl فقط حرف انتخاب شده جابجا می‌شود.
با کلید Alt جابجایی و بزرگنمایی آهسته انجام می‌شود.


موبایل:
جابجایی حروف: حرف را لمس کنید تا انتخاب شود. بعد هر جای صفحه انگشت را حرکت دهید.
جابجایی صفحه: روی صفحه انگشت را حرکت دهید.
تغییر شکل و کشیدگی حروف: دو بار پیاپی حرف را لمس کنید.
تغییر بزرگنمایی: با دو انگشت صفحه را لمس کنید و سپس فاصله انگشت‌‌ها را کم یا زیاد کنید.
کامپیوتر:
برای دانلود روی تصویر کلیک کنید.
برای به اشتراک گذاری، روی تصویر کلیک راست کنید.
موبایل:
برای دانلود یک بار تصویر را لمس کنید.
برای به اشتراک گذاری، تصویر را لمس و کمی نگه دارید.