برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Alef
٥٠,٠٠٠ تومان
الف
تایپ فیس «الف» ثمره تلاش‌هایی در جهت ساده خوانی است و به دلیل حروفی که درشت اندام‌اند برای پر کردن فضاهای خالی و رسیدن به یکنواختی در تیترها قابل استفاده است. این سبک از فونت به طور خاص برای عنوان کتاب و مجله و تیتر اصلی مطبوعات کاربرد دارد و در بین فونت‌ها یک فونت سیاه سنگین است.
حروف این تایپ فیس با وجود اندام درشت و قرار گرفتن در کوتاه ترین فاصله‌ی بین کرسی زیرین و کرسی بالا، فضای خالی کمتری را برای فاصله سطر‌ها از یکدیگر اشغال می‌کند. در طراحی هر یک از حروف به ساختار تایپ‌های ارزشمندی که شرکت لتراست در گذشته منتشر کرده توجه شده تا در اثر ترکیب شدن با سلیقه‌ی تایپ‌های پر کاربرد و مورد پسند بصری مخاطبان و عموم مردم، خروجی نزدیک به ارزش‌های زیبایی شناسی معاصر خلق گردد و در نتيجه، ترکیبی از خطوط هندسی امروزی و تایپ‌های جدی تری همچون تیتر نیز باشد.
این قلم در مسابقه گرانشان ۲۰۱۶ مقام دوم را کسب کرده است.
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف
قلم (فونت) الف