• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Ojan
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
یک کاربره:
٦٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
٢٦٦,٠٠٠ تومان ١٨٠,٠٠٠ تومان
w_Ojan
ابراهیم حقیقی در سال ۱۳۵۴ طراحی اولیه قلم فارسی اوژن را انجام داد. این قلم در سال ۱۳۵۶ توسط مرجانه تهرانی و آذر باقرزاده اجرا شد و در سال ۱۳۸۶ در اختیار نرم افزاری مریم قرار گرفت و در نهایت در نرم افزار قلم برتر ارائه شد. این قلم در ۷ پایه  اجرا شده  که پایه‌های 3D ، 3Line، اوژن رگولار و اوژن ۲ در نرم افزاری مریم توسط خانم زهره زیارتی و با نظارت استاد حقیقی ساخته و اجرا شده است. در ادامه نمونه‌هایی از آن را مشاهده خواهید کرد.

w_Ojan Regular
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan Bold

قلم (فونت) اوژنقلم (فونت) اوژن


w_Ojan Outline
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan 3lines
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan Bold 3D
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan 2
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_ojan 2 Bold
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن