برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Ojan
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٥٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان
اوژن
ابراهیم حقیقی در سال ۱۳۵۴ طراحی اولیه قلم فارسی اوژن را انجام داد. این قلم در سال ۱۳۵۶ توسط مرجانه تهرانی و آذر باقرزاده اجرا شد و در سال ۱۳۸۶ در اختیار نرم افزاری مریم قرار گرفت و در نهایت در نرم افزار قلم برتر ارائه شد. این قلم در ۷ پایه  اجرا شده  که پایه‌های 3D ، 3Line، اوژن رگولار و اوژن ۲ در نرم افزاری مریم توسط خانم زهره زیارتی و با نظارت استاد حقیقی ساخته و اجرا شده است. در ادامه نمونه‌هایی از آن را مشاهده خواهید کرد.

w_Ojan Regular
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan Bold

قلم (فونت) اوژنقلم (فونت) اوژن


w_Ojan Outline
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan 3lines
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan Bold 3D
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_Ojan 2
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن

w_ojan 2 Bold
قلم (فونت) اوژن
قلم (فونت) اوژن