برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.

 
دامون خانجانزاده 

متولد ۱۳۵۴ | فارغ‌التحصیل گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا | عضو انجمن طراحان گرافیک ایران IGDS | عضو کلوپ طراحان تایپ TDC | عضو باشگاه مدیران تایپ ATYPI | عضو انجمن خوشنویسان ایران | تدریس در دانشگاه سوره در مقطع کار‌شناسی و کار‌شناسی‌ارشد | تدریس در هنرستان هنرهای زیبا | تدریس در مدرسه‌ی تخصصی گرافیک ویژه | برگزیده‌ی بخش نشانه در هفتمین بینال گرافیک ایران | جایزه‌ی بهترین پوستر رییس بینال در نهمین بینال گرافیک ایران | جایزه‌ی برگزیده نقاشیخط در دومین بینال خط شارجه | جایزه‌ی اول طراحی فونت در دومین نمایشگاه سرو نقره‌ای | برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های عملی متعدد پیرامون طراحی تایپ در داخل و خارج کشور | برگزاری نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی در داخل و خارج کشور | عضو هیئت داوری و انتخاب در اولین نمایشگاه بین المللی طراحی حروف تهران  | عضو هیئت داوری و انتخاب در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی