برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)

 
دامون خانجانزاده 

متولد ۱۳۵۴ | فارغ‌التحصیل گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا | عضو انجمن طراحان گرافیک ایران IGDS | عضو کلوپ طراحان تایپ TDC | عضو باشگاه مدیران تایپ ATYPI | عضو انجمن خوشنویسان ایران | تدریس در دانشگاه سوره در مقطع کار‌شناسی و کار‌شناسی‌ارشد | تدریس در هنرستان هنرهای زیبا | تدریس در مدرسه‌ی تخصصی گرافیک ویژه | برگزیده‌ی بخش نشانه در هفتمین بینال گرافیک ایران | جایزه‌ی بهترین پوستر رییس بینال در نهمین بینال گرافیک ایران | جایزه‌ی برگزیده نقاشیخط در دومین بینال خط شارجه | جایزه‌ی اول طراحی فونت در دومین نمایشگاه سرو نقره‌ای | برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های عملی متعدد پیرامون طراحی تایپ در داخل و خارج کشور | برگزاری نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی در داخل و خارج کشور | عضو هیئت داوری و انتخاب در اولین نمایشگاه بین المللی طراحی حروف تهران  | عضو هیئت داوری و انتخاب در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی