برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)

حسین زاهدی

اخذ مدرک کارشناسی ارتباط تصویری درسال ۱۳۷۹ | شروع ساخت فونت بصورت حرفه‌ای در شرکت نرم افزاری هامون سال ۱۳۸۰ | ساخت قلم نیریزی به سفارش شورای عالی اطلاع رسانی در سال ۱۳۸۴ | ساخت فونت ملی ایران نستعلیق به سفارش شورای عالی اطلاع رسانی | ساخت و طراحی فونت نبی |اصلاح و بازسازی بيش از ۱۵۰ فونت قديمی و دادن كرنينگ | طراحی و ساخت فونت مولا ...

قلم خاص | حسین زاهدی | ٣٠,٠٠٠ تومان   ٢٤,٠٠٠ تومان  ١  سبک
خاصقلم نبی قرآنی | حسین زاهدی | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نبی قرآنیقلم نیریزی | حسین زاهدی | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نیریزی