برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید. قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است. فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
طراح قلم

امیر مهدی مصلحی
متولد سال ۱۳۶۸ | دانش‌آموختۀ معماری از پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ | هنرآموختۀ خوشنویسی خط نستعلیق نزد محمدرضا ظریف، حسین غلامی، مرتضی قورچی و استاد عباس اخوین | طراحی گرافیک در استودیوی شخصی «باغ‌تفرج» از سال ۱۳۸۸ | مدیرهنری و طراح گرافیک همایش هشت دهه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴ | مدیر هنری و طراح گرافیک نشریۀ شهرت در شمارگان ۲ تا ۸ از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ | طراح گرافیک در استودیو مرکزی از بهار ۱۳۹۶.